Barmanský kurz

Kurz je možné organizovať  pre uzavreté skupiny kde obsah, termín a miesto sa dohodne podľa požiadaviek zákazníka.

Cena bude vypočítaná na základe presnej špecifikácie objednávateľa.

 

Odporúčaný rozsah 2 dni

Kontakt, obsah kurzu a ostatné položky

Kontakt PaedDr. Vladimíra Mičeková
mobil: +421 907 960 513
e-mail: vlada@cateringnr.sk
Kategórie Odborné kurzy - Gastronómia
Cieľ  kurzu Poskytnúť komplexné znalosti v oblasti gastronómie v teoretickej a praktickej forme. Účastník kurzu získa: prehľad o výrobe ponúkaného tovaru na Slovensku a v zahraničí ( alkoholické a nealkoholické nápoje),
teoretické a praktické znalosti z oblasti prípravy, podávania a servírovania miešaných nápojov, praktické znalosti prípravy miešaných nápojov, základné zručnosti barmanskej show – free style –barmanská exibícia zameraná na atraktívnejšiu formu prípravy miešaných nápojov, komplexné znalosti práce barmana za barmanským pultom.
Cieľová skupina

Študenti odborných škôl záujemcovia o prácu v barovej časti gastronómie nezamestnaní obyvatelia s cieľom rekvalifikovať sa.

 

Absolvent sa môže uplatniť na pozícii barmana, čašníka, someliéra, naučí sa správne aplikovať  odborné vedomosti a zručnosti v praxi, získa zásady kultúrneho správania sa na verejnosti, naučí sa normovať suroviny pri príprave miešaných nápojov.

Obsahová náplň 1.Teoretická čas, Rozdelenie nápojov, výroba vína, piva, alkoholických nápojov, skupiny a druhy miešaných nápojov, suroviny, základné pravidlá prípravy miešaných nápojov , spôsob ich prípravy a ich podávania, pomôcky barmana, barové pochutiny, vlastnosti barmana, spoločenské pravidlá pri podávaní nápojov, nápojový lístok, druhy barov, receptúry. 2.Praktická časť, vizuálna výučba miešaných nápojov s následnou praktickou prípravou.
www stránka www.cateringnr.sk

 

(vps pixi1 | Execution time: 0.0478 | Memory usage: 0.63MB)